Programes

Programació del dia 09/08/2018

Dia Anterior   |   dia Següent

Hora   Programa
06:00  Badalona FM
07:00  Notícies en xarxa
08:00  Badalona Matí
10:00  Badalona Matí: Millors moments
12:00  Badalona FM
13:00  Esports en xarxa
14:00  Badalona Migdia i Sempre Esports
14:30  Notícies en xarxa
15:00  Ruta 66
16:00  La tarda
19:00  Notícies en xarxa
20:00  Badalona vespre
20:30  Badalona FM
22:00  Funky Tracks Radio
00:00  La nit de Badalona FM